ýetginjek

Ýaňy ýetişip barýan oglan, heniz oglanlykdan ýigitlik ýaşyna, ýigitlik çagyna ýetmedik.

  • Ýokary okuw jaýlarynda her ýyl ýetginjekleriň we gyzlaryň müňlerçesi okaýar. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýetginjek - ýetginjegi.