ýetibermek işlik

seret ýeteňkirlemek

  • Ol ýetiberende, çopanlaryň iti üýrüp topuldy. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

  • Galanyň orta biline ýetiberenlerinde, Arslanyň gözi birdenkä bir zada düşdi. (N. Jumaýew, Syrly Gala)