ýeterlik at

  1. Talaby kanagatlandyryp biljek, gerek bolan mukdardaky, kanagatlanarlyk.

    • Pökgen gumdaky goýun sürülerine iberilen ot-iýmleri hezirlikçe ýeterlik hasaplady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Ol ýeterlik ýatmandy. («Mydam taýýar» gazeti)

  2. Bes, bolýar, ýetik.

    • Aýdylanlar ýeterlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýeterlik - ýeterligi.