ýeterliksiz sypat

Ýeterlikli bolmadyk, talaby kanagatlandyryp bilmeýän, kanagatlanarlyksyz bolan.

  • Ýewropa grekleri tarapyndan iberilen kömek örän ýeterliksiz boldy. (Gadymy Dünýä Taryhy)