ýellenmek işlik

  1. Ýel alyp çişmek, ýel almak, pökgermek.

    • Gije uklamanlygy zerarly ýellenen gözleri gurady. («Edebiýatdan hrestomatiýa»)

    • Artygyň gabaklary ýellenipdir, gözleri ulalypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Nädogry zat üçin çişmek, ýel almak.

ýüregi ýellenmek

seret ýürek1