ýelkildemek işlik

Çalt hereket edip ýöremek, gaty-gaty ädimläp ýöremek.

  • Ýuwundyly bedäni alaga-da, ýuwundy çukuryna bakan ýelkildedi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Manat ýasaýanyň ogly bolanymda-da, şundan artyk pul sowup bilmerin -- diýip, köçeden-köçe ýelkildeýärmi-ýelkildäýer! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)