ýelkenli1 sypat

Ýelkeniň kömegi bilen ýöreýän (gämi hakda).

  • Derýanyň ýüzünde ýelkenli gämiler, ýelkensiz gaýyklar ýüzýär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýelkenli2 sypat

Aýagyna ýelken geýen, çepekli.