ýelmaýa

[ýelma:ýa]

Mifologiýa Gadymy ertekilerde, rowaýatlarda, hekaýalarda duş gelýän, ýörände «aýagy ýere degmeýän», ýyndam maýa.

  • Bularyň aýaklarynyň aşagynda «ýelmaýalary» bar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • «Ýelmaýa» münüp, Arabystan ilatyny üç aýlap gezdi. («Görogly» eposy)