ýagy ýa‧gy

 1. Duşman, ýow.

  • Ýagy gaýtsa, batyr köpeler. (nakyl)

 2. Göçme manyda Ganym, zalym.

  • Ýigrenji ýalybilen ýaraşyk sözüni agzamagyň özi hem utanç! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýaga depjek ýaly bolup durmak

Ýaýdanyp, ikirjiňläp durmak.

 • Näme, beýle ýaga depjek ýaly bolup dursuň?! (D. Agamämmedow, Goşgular we pýesalar)


Duş gelýän formalary
 • ýaga
 • ýagam
 • ýagyda
 • ýagydan
 • ýagydy
 • ýagydyr
 • ýagylary
 • ýagylaryndan
 • ýagylarynyň
 • ýagylaryň
 • ýagylyk
 • ýagym
 • ýagymdan
 • ýagymy
 • ýagymyz
 • ýagymyzdan
 • ýagymyň
 • ýagynam
 • ýagyny
 • ýagynyň
 • ýagysam
 • ýagysy
 • ýagysydy
 • ýagysyn
 • ýagysynda
 • ýagysynyň
 • ýagysyz
 • ýagyň
 • ýagyňam
 • ýagyňy
 • ýagyňyz