ýagtylandyrmak işlik

Ýagty etmek, yşyk bermek, ýagtyltmak, yşyklandyrmak.

  • Garrylaryň daň atmagyna howlugyşlaryny bilen ýaly-gün çykyp, dünýä ýüzüni ýagtylanypdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Syryldy asmanyň gara dumany, Ýagtylandy giň jahanyň her ýany. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)