ýagylyk ýa‧gy‧lyk

  1. Duşmançylykly aragatnaşyk, duşmançylyk, ganymlyk.

  2. Göçme manyda Biri-biriňi görübilmezçilik, biri-biriňi ýigrenmeklik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýagylyk - ýagylygy.