ütükleşdirmek ü‧tük‧leş‧dir‧mek işlik

Birnäçe geýimi ütükläp çykmak, ütükläp goýmak.

  • Özi bolsa onuň geýimlerini ütükleşdirmäge girişdi. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • ütükleşdirdi
  • ütükleşdirip
  • ütükleşdirmäge