ütüksiz ü‧tük‧siz sypat

Ütüklenmedik, ütük çekilmedik.

  • Ütüksiz geýim.