ütülmek işlik

  1. Tüýi, ýelegi ýolnup aýrylmak, tüýi, ýelegi düşmek.

    • Ýeri, bu ütülen ýeleklere näme diýersiň? !

  2. Göçme manyda Hakyňy gidermek, hakyňy iýdirmek.

    • Men ol kezzapdan ýaman ütülendirin.