ütük ü‧tük 1 at

Mata, geýim we ş. m. ütüklemek üçin gyzdyrylýan agyr metal enjam.

 • Kümüş ýalpyldyly ap-agyr ütük, kömürközüň salandan-da tiz gyzýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Geýimiň ýygyrtlaryny ütük bilen ütüklemek gerek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ütük - ütügi.

ütük ü‧tük 2 at

Tüýi, ýelegi düşen, tüýi, ýelegi ütülen.

 • Olaryň bir ütük towugy we bir altyn ýumurtgajygy bar eken. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ütük - ütügi.


Duş gelýän formalary
 • ütügi
 • ütügini
 • ütügiň
 • ütükden
 • ütükler
 • ütükleri
 • ütükleriň
 • ütükli
 • ütüklik
 • ütüksiz