ütük1 at

Mata, geýim we ş. m. ütüklemek üçin gyzdyrylýan agyr metal enjam.

  • Kümüş ýalpyldyly ap-agyr ütük, kömürközüň salandan-da tiz gyzýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Geýimiň ýygyrtlaryny ütük bilen ütüklemek gerek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ütük - ütügi.

ütük2 at

Tüýi, ýelegi düşen, tüýi, ýelegi ütülen.

  • Olaryň bir ütük towugy we bir altyn ýumurtgajygy bar eken. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ütük - ütügi.