ütüklenmek ü‧tük‧len‧mek işlik

Ýygyrdyny ýazmak üçin geýime we ş. m. ütük çekilen bolmak, ütük çekilmek.

 • Ol mawy zolakly ak köýneginiň etegini täzeje ütüklenen garamtyl gök balagynyň içine saldy. (Mähti Güseýin, Apşeron)


Duş gelýän formalary
 • ütüklenen
 • ütüklenende
 • ütüklenip
 • ütüklenmedik
 • ütüklenmegi
 • ütüklenmeli
 • ütüklenmelidir
 • ütüklenmäge
 • ütüklenýär
 • ütüklenýärdi