ütüklenmek işlik

Ýygyrdyny ýazmak üçin geýime we ş. m. ütük çekilen bolmak, ütük çekilmek.

  • Ol mawy zolakly ak köýneginiň etegini täzeje ütüklenen garamtyl gök balagynyň içine saldy. (Mähti Güseýin, Apşeron)