ütüklemek işlik

Geýimiň we ş. m. ýygyrdyny ýazmak üçin ütük çekmek, üstünden ütük ýöredip, ýygyrdyny ýazmak.

  • Olaryň käbiri galstugyny ütüklese, başga birnäçeleri meýdany suratlar bilen bezeýärler. («Mydam Taýýar» gazeti)