ütüklemek ü‧tük‧le‧mek işlik

Geýimiň we ş. m. ýygyrdyny ýazmak üçin ütük çekmek, üstünden ütük ýöredip, ýygyrdyny ýazmak.

 • Olaryň käbiri galstugyny ütüklese, başga birnäçeleri meýdany suratlar bilen bezeýärler. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • ütüklediler
 • ütüklediňmi
 • ütüklemegiň
 • ütüklemek
 • ütüklemeli
 • ütüklemelidigi
 • ütüklemäniňe
 • ütüklese
 • ütükleseň
 • ütükleýän
 • ütükleýärdi
 • ütükleýärler
 • ütüklän
 • ütükläp