ütmek üt‧mek işlik

 1. Kellebaşaýak, guş we ş. m. tüýüni, ýelegini ýolup çykmak, ýolup aýyrmak.

  • Ol guşuň ýelegini ütdi.

 2. Gepleşik dili Kişiniň hakyny iýip çürkemek, kişiniň zähmetini ekspluatirlemek.

 3. Üst-başyňy, geýim-eşigiňi zaýalamak, haraplamak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ütmek - ütdüm, ütdüň, ütüpdir.

tutan guşuňy ütmek

Garşydaşyň pirimine, aldawyna gitmän, ynanman, ondan hem ökde çykmak.


Duş gelýän formalary
 • ütdi
 • ütdüler
 • ütenine
 • üteniňde
 • üter
 • üterin
 • üteýin
 • ütjek
 • ütjekden
 • ütmegi
 • ütmegiň
 • ütmegiňize
 • ütmek
 • ütmeklige
 • ütmekligi
 • ütmekligiň
 • ütmeklik
 • ütmeli
 • ütmesi
 • ütmezden
 • ütmeýärler
 • ütmäge
 • ütmän
 • ütmäni
 • ütüp
 • ütýän
 • ütýärler