ölüp-öçmek işlik

  1. Yhlasy bolmak, janypkeşlik bilen bir kişi ýerine ýetiştirmek, örän gowy görmek.

  2. Nebsewür bolmak, nebsewürlik etmek, Nahar iýilende ölüp-öçüp barmak.

  3. Gaty howlukmak, örän alňasamak.