ölüp-öçmek ö‧lüp-öç‧mek işlik

  1. Yhlasy bolmak, janypkeşlik bilen bir kişi ýerine ýetişdirmek, örän gowy görmek.

  2. Nebsewür bolmak, nebsewürlik etmek, Nahar iýlende ölüp-öçüp barmak.

  3. Gaty howlukmak, örän alňasamak.