ömrylla öm‧ryl‧la

[ömrylla:]

Hiç wagt, hiç haçan, asla, düýbünden.

  • Anna, siz ol ýerde galarmydyňyz? Ömryllada-da galmazdym! (W. Lasis, Täze kenara tarap)


Duş gelýän formalary
  • ömrylla-da