çakyşdyrmak ça‧kyş‧dyr‧mak işlik

 1. Garşyma-garşy getirip, biri-birine urdurmak, süsüşdirmek, çaknyşdyrmak.

 2. Biri-birine kakmak, degirmek. Uruşdyrmak.

 3. Biri-birine degrip ýanaşyk goýmak.

  • Çelekleri bir-birine çakyşdyryp goýmak.


Duş gelýän formalary
 • çakyşdyranlarynda
 • çakyşdyrdy
 • çakyşdyrjakmy
 • çakyşdyrma
 • çakyşdyrmadym
 • çakyşdyrmaga
 • çakyşdyrmagy
 • çakyşdyrmagynyň
 • çakyşdyrmagyň
 • çakyşdyrmak
 • çakyşdyrmaklygyň
 • çakyşdyrmaklyk
 • çakyşdyrmalar
 • çakyşdyrmalarda
 • çakyşdyrmalardan
 • çakyşdyrmalary
 • çakyşdyrmalarynyň
 • çakyşdyrmalaryň
 • çakyşdyrmanyň
 • çakyşdyrmasynda
 • çakyşdyrmasyny
 • çakyşdyryp
 • çakyşdyrypdyrlar
 • çakyşdyrýardylar
 • çakyşdyrýarlar