çakyşdyrmak işlik

  1. Garşyma- garşy getirip, biri-birine urdurmak, süsüşdirmek, çaknyşdyrmak.

  2. Biri-birine kakmak, degirmek. Uruşdyrmak.

  3. Biri-birine degrip ýanaşyk goýmak.

    • Çelekleri bir-birine çakyşdyryp goýmak.