çakyşmak işlik

  1. Biri-biriňe gabat gelip süsüşmek, pete- pet gelip, biri-biriňe urulmak, çaknyşmak.

  2. Biri-birine degşip durmak.

    • Gozalary müňden-müňden çakyşýar agarypdyr ýüzme gülüp bakyşýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  3. seret çaknyşmak 3

    • Uruşýan döwletleriň goşun bölümleri biri-birleri bilen ýygy-ýygydan çakyşýarlar.