çakyşmak ça‧kyş‧mak işlik

 1. Biri-biriňe gabat gelip süsüşmek, pete-pet gelip, biri-biriňe urulmak, çaknyşmak.

 2. Biri-birine degşip durmak.

  • Gozalary müňden-müňden çakyşýar agarypdyr ýüzme gülüp bakyşýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. seret çaknyşmak 3

  • Uruşýan döwletleriň goşun bölümleri biri-birleri bilen ýygy-ýygydan çakyşýarlar.


Duş gelýän formalary
 • çakyşan
 • çakyşanda
 • çakyşandygyny
 • çakyşanyna
 • çakyşdy
 • çakyşdy-da
 • çakyşdylar
 • çakyşma
 • çakyşmagy
 • çakyşmagynda
 • çakyşmagynyň
 • çakyşmagyň
 • çakyşmak
 • çakyşmaklary
 • çakyşmalar
 • çakyşmalary
 • çakyşmalarynyň
 • çakyşmanyň
 • çakyşmasy
 • çakyşmazlygyny
 • çakyşsa-da
 • çakyşyp
 • çakyşypdyr
 • çakyşypdyryn
 • çakyşýan
 • çakyşýar
 • çakyşýardy
 • çakyşýarlar