çakyzaly ça‧ky‧za‧ly sypat

[çaky:zaly]

Çakyza keseli bar bolan, çakyza keseli.

  • Gaýtam ol çakyzaly bolsa, doktora ýüz tutmagy maslahat berjekdim. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)