çakylykçy ça‧ky‧lyk‧çy at

[ça:kylykçy]

Çagyrmak üçin iberilen, çakylyk habaryny ýetirýän adam.

  • Jar çekdirip, çakylykçy iberip, toýuň dabarasy her ýana ýetdi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Pökgen çakylykçy iberen eken, seni çagyrýan ekenler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • çakylykça