çakylyk ça‧ky‧lyk at

[ça:kylyk]

 1. «Gel» diýip çagyryş, birini çagyrmaklyk.

  • Hoşgeldi çakylykdan boýun gaçyrmady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Men bir şert bilen seniň çakylygyňa geldim. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Bir zat mynasybetli berilýän kiçijik toý ýa-da nahar.

  • Ata ol obadaky çakylyga gitdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çakylyk - çakylygy.


Duş gelýän formalary
 • çakylyga
 • çakylygy
 • çakylygyma
 • çakylygyna
 • çakylygynamy
 • çakylygynda
 • çakylygyndanam
 • çakylygyny
 • çakylygyň
 • çakylygyňa
 • çakylygyňyzy
 • çakylykda
 • çakylykdan
 • çakylykdygyna
 • çakylyklar
 • çakylyklara
 • çakylyklarda
 • çakylyklary
 • çakylyklaryndan
 • çakylyksyz
 • çakylykça