pensne pens‧ne

Burnuň seňriginde pružinajygyň kömegi bilen durýan äýnegiň bir görnüşi.

  • Polkownuk pensnesini aýryp seretdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň gözlerindäki pensnesi stoluň üstüne gaçdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • pensneli
  • pensnesi
  • pensnesi-de
  • pensnesine
  • pensnesini
  • pensnesiniň
  • pensnäniň