Türkmen dili

Sinonimler - manydaş sözler

Dürli-dürli seslerden düzülip, bir meňzeş ýa-da bir-birine ýakyn many aňladýan sözlere sinonim diýilýär.

ýagşy, oňat, gowy.

möjek, böri, gurt.

Bularyň ählisi dürli-dürli seslerden düzülseler-de, manysy boýunça üçüside bir many aňladýar.