Türkmen dili

Antonimler - garşydaş manyly sözler

Aňladýan manylary boýunça bir-birine garşydaş bolan sözlere antonimler diýilýär.

ajy - süýji, ak - gara, garry - ýaş we ş. m.