ynjamak işlik

  1. Birinden göwün almak, degilmek.

  2. Harap bolup başlamak, yslanyp başlamak, zaýalanmak (et, gök önümler hakda).

  3. Horluk görmek, azap çekmek, jebir, sütem çekmek.