ynjyk

 1. Sähelçe zada öýkeleýän, göwnüne alýan, öýkelemek, dözümsiz.

  • Kerim biraz ynjyk hem öz düşünjesinde berk durýan ýigitdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Men çagajykkam, öýde ýugurlyk un bolmasa-da, ynjyk ejemiň şol barada dädeme bir agyz söz aýdanyny eşiden däldirin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Gaty-gaýram täsire çydamaýan, näzik.

  • Bu wagtyň içinde ol çaga ýaly ynjyk gowaçanyň häsiýetine diýseň belet boldy. (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ynjyk - ynjygy.


Duş gelýän formalary
 • ynjygyň
 • ynjykdygyny
 • ynjykdyr
 • ynjyklygy
 • ynjyklygyny
 • ynjyklygyň
 • ynjyklyk
 • ynjyksyzlygy