ynjalyşmak işlik

[y:njalyşmak]

  1. Birneme parahatlyk tapmak, birazajyk rahatlanmak, arkaýynlaşmak, köşeşmek.

    • Oglanlar-da gowurdysyny kesip ynjalyşypdylar. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

  2. Birneme aladasyz bolmak, birneme ynjalmak, arkaýynlaşmak.

    • Onuň derdi ýeňläp, birneme ynjalyşdy.