tegek te‧gek

Daşyna sapak saralan tigir, sapak tigri.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tegek - tegegi.

bogaza tegek bolmak

seret bogaz 1

 • Iň soňky ýuwdan çörek bölegi bogazyna tegek boldy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Menden iýen bal kimin naharlaryň bokurdagyňa tegek bolsun! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • tegege
 • tegegi
 • tegeginde
 • tegegine
 • tegegini
 • tegeginiň
 • tegegiň
 • tegekde
 • tegekden
 • tegekdäki
 • tegekler
 • tegeklerden
 • tegeklerdäki
 • tegeklere
 • tegekleri
 • tegekleriniň
 • tegekleriň
 • tegekli