tegelenmek te‧ge‧len‧mek işlik

 1. Tegelek bolmak, aýlaw bolmak, halka bolmak.

  • Ol tegelenip duran adamlary itekleşdirip, kimdir birini gözleýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Boý almak, doluşmak, dolmak.

  • Misli gapak ýaly tegelenen Aý, Ýapynyp egnine altyndan serpaý, Asmandan guwançly ýere garaýar. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)

 3. Göçme manyda Semremek, doluşmak.

  • Onuň ýüzi birneme tegelenipdir.


Duş gelýän formalary
 • tegelendi
 • tegelenen
 • tegelenendir
 • tegeleneni
 • tegelenip
 • tegelenipdir
 • tegelenipjik
 • tegelenme
 • tegelenmegi
 • tegelenmek
 • tegelenýän
 • tegelenýärdiler