tegelek te‧ge‧lek sypat

 1. Halka görnüşli aýlaw.

  • Ynha, içi suwdan doly tegelek howuzjyk. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Tegelekleriň her birinde oýna gatnaşyjylaryň biri durýar. («Pioner» žurnaly)

 2. Matematika Tekizligiň töwerek bilen gurşalyp alnan bölegi.

 3. Göçme manyda Tutuş, bitin.

  • Ine, indi tegelek bir hepdedir, hat-da ýok telegramma-da! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tegelek - tegelegi.


Duş gelýän formalary
 • tegelege
 • tegelegi
 • tegeleginde
 • tegeleginden
 • tegelegini
 • tegeleginiň
 • tegelegiň
 • tegelegiňden
 • tegelegräk
 • tegelekde
 • tegelekden
 • tegelekdi
 • tegelekdäki
 • tegelekler
 • tegelekleri
 • tegeleklerini
 • tegelekleriň
 • tegelekli
 • tegelekligi
 • tegelekligine