tehminimum teh‧mi‧ni‧mum

Tehniki minimum, bir kär üçin möhüm bolan bilimleriň jemi.

  • Uçastogyň çilenleriniň köpüsi tehminimum kurslarynda okap, tejribeli nebitçiler bolup ýetişdiler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)