tegelemek te‧ge‧le‧mek işlik

 1. Halka görnüşine salmak, tegelek etmek, aýlaw etmek.

 2. Tutuş, bitin etmek.

  • Sen indi muny maýdalap oturma-da, ýüze tegeläýsene!

göz tegelemek

seret göz

 • Annaguly birden düýrükdi-de gözüni tegeledi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • tegeledi
 • tegelejek
 • tegelemedi
 • tegeleýändigi
 • tegeleýär
 • tegeleýärler
 • tegeläli
 • tegelän
 • tegelänlerini
 • tegeläp