taplaşmak işlik

[ta:plaşmak]

Taplamaga kömekleşmek.