tapmaça

  1. seret matal

    • Bularyň üstüne hem ýokarky tapmaçalardaky ýaly dokuz otluçöp goşmaly. («Mydam taýýar» gazeti)

  2. Jogabyny oýlap tapmaly edilip düzülen çylşyrymly kim bilmeşek.