taplatmak işlik

[ta:platmak]

Gyzdyryp ýenjip ýiteltdirmek, ýukaltdyrmak.

  • Daýhanlar taplatmaga goýan paltalarynyň yzyndan günüň şu wagty gelýärdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem taplatmak - tapladýar, tapladar, tapladypdyr.