taplanmak1 işlik

[ta:planmak]

  1. Gyzdyryp ýenjip ýüzi ýiteldilmek (pyçak, pil we ş. m. hakda).

  2. Metal önümler gyzdyrylyp tiz sowadylmak, suw berilmek (pil, pyçak we ş. m. hakda).

taplanmak2 işlik

[ta:planmak]

Taba gelmek, sürüme mylaýym bolmak (ýer hakda).

  • Deslap suwa ýakylan ýerler taplanyp ugrapdyr.