takyklanmak ta‧kyk‧lan‧mak işlik

[ta:ky:klanmak]

Aýan edilmek, anyklanmak, kesgitlenmek, anygyna ýetilmek.

 • Şu obanyň gadymy ady takyklanmandyr. (Babaýew we Freýkin, Aşgabat)

 • Etrek töwereginde subtropiki ekinleri ekmek üçin ýedi müň getara çenli ýer fondumyň bardygy takyklandy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • takyklanan
 • takyklananda
 • takyklanandyr
 • takyklandy
 • takyklanmadyk
 • takyklanmadykdy
 • takyklanmagy
 • takyklanmagyna
 • takyklanmagyny
 • takyklanmak
 • takyklanmaly
 • takyklanman
 • takyklanmandyr
 • takyklanmasyndan
 • takyklansa
 • takyklanyp
 • takyklanypdy
 • takyklanypdyr
 • takyklanýanlygy
 • takyklanýar