takyklanmak işlik

[ta:ky:klanmak]

Aýan edilmek, anyklanmak, kesgitlenmek, anygyna ýetilmek.

  • Şu obanyň gadymy ady takyklanmandyr. (Babaýew we Freýkin, Aşgabat)

  • Etrek töwereginde subtropiki ekinleri ekmek üçin ýedi müň getara çenli ýer fondumyň bardygy takyklandy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)