takyk

[ta:ky:k]

Hakykat, anyk, aýan, açyk.

  • Bu habar ýalan bolaýmysyn, takygyna ýetseňiz gowy bolar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Şu günki bolup geçen wakanyň takygyna ýetmek işläpdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem takyk - takygy.