takyk ta‧kyk

[ta:ky:k]

Hakykat, anyk, aýan, açyk.

 • Bu habar ýalan bolaýmysyn, takygyna ýetseňiz gowy bolar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Şu günki bolup geçen wakanyň takygyna ýetmek işläpdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem takyk - takygy.


Duş gelýän formalary
 • takygy
 • takygyna
 • takygyny
 • takykdyr
 • takyklara
 • takykly
 • takyklyga
 • takyklygy
 • takyklygyna
 • takyklygynda
 • takyklygyndan
 • takyklygyny
 • takyklygynyň
 • takyklygyň
 • takyklyk
 • takyklykda
 • takyklykdan