takyklyk ta‧kyk‧lyk

[ta:ky:klyk]

Anyklyk, kesgitlilik, aýanlyk, açyklyk, äşgärlik.

 • Häzir alymlar Ýeriň we Aýyň hereket ediş kanunlaryny öwrenmek esasynda, Günüň we Aýyň tutulmagyny örän takyklyk bilen öňünden aýdýarlar. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem takyklyk - takyklygy.


Duş gelýän formalary
 • takyklyga
 • takyklygy
 • takyklygyn
 • takyklygyna
 • takyklygynda
 • takyklygyndan
 • takyklygyny
 • takyklygynyň
 • takyklygyň
 • takyklygyňky
 • takyklykda
 • takyklykdaky
 • takyklykdakylaryny
 • takyklykdan
 • takyklyklary
 • takyklyklaryny
 • takyklyklaryň
 • takyklykly