takwalyk tak‧wa‧lyk

[takwa:lyk]

Namazhonlyk, dindarlyk.

  • Onuň mele don geýmegi takwalyk, taňryyparazlyk üçin bolman, edýän ogrulygynyň üstüni örtmek üçin perde bolara çemelidi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem takwalyk - takwalygy.


Duş gelýän formalary
  • takwalygy