takyklamak işlik

[ta:ky:klamak]

  1. Aýan etmek, anyklamak, kesgitlemek, anygyna ýetmek.

  2. Mälim etmek, görkezmek, bildirmek.

    • Onuň gany gaçyk, reňki öçük ýüzi tirýekden habarlydygyny takyklaýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)