takyklamak ta‧kyk‧la‧mak işlik

[ta:ky:klamak]

 1. Aýan etmek, anyklamak, kesgitlemek, anygyna ýetmek.

 2. Mälim etmek, görkezmek, bildirmek.

  • Onuň gany gaçyk, reňki öçük ýüzi tirýekden habarlydygyny takyklaýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • takyklady
 • takykladyk
 • takykladylar
 • takykladym
 • takyklalyň
 • takyklama
 • takyklamaga
 • takyklamagy
 • takyklamagyň
 • takyklamak
 • takyklamakda
 • takyklamakdan
 • takyklamakdyr
 • takyklamaklygy
 • takyklamakçy
 • takyklamalar
 • takyklamalary
 • takyklamalaryň
 • takyklamaly
 • takyklamalydyr
 • takyklamany
 • takyklan
 • takyklandy
 • takyklanyňdan
 • takyklap
 • takyklapdyr
 • takyklapdyrlar
 • takyklara
 • takyklaýan
 • takyklaýar
 • takyklaýardy
 • takyklaýardylar
 • takyklaýarlar
 • takyklaýarys