südürlemek işlik

Itip, çekip ýöretmek, süýräp, iteläp äkitmek.

  • Şol sekuntda onuň çiginlerine awuly penje ýapyşdy-da, ony koridora bakan südürläp goýberdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)