südürlenmek işlik

Itilip, çekilip ýöredilmek, süýrelip, itelenip äkidilmek.

  • Südürlenip derrew getirildi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)