sübselik

 1. Botanika Mekgejöwen maşgalasyndan bolan, başy seçelenip duran däneli ösümlik.

 2. Ownuk şahaly, çal reňkli pürli ot.

  • Idedilýän her gap gurçuk tohumyna 500 sübselik etmek hasaby bilen, şu döwürde sübselik otlar taýýarlanylýar. (W. Z. Raýenko, Ýüpekçilik boýunça öňde baryjy tejribe)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sübselik - sübseligi.


Duş gelýän formalary
 • sübselige
 • sübseligi
 • sübseligini
 • sübseliginiň
 • sübseligiň
 • sübselikde
 • sübselikden
 • sübselikler
 • sübselikleri
 • sübselikleriň
 • sübselikli