südürleşmek işlik

Südürlemäge, südürläp äkitmäge kömekleşmek.