sübselemek işlik

Sübse bilen arassalamak, sübse çalmak, süpürmek.

  • Altynyň hatyrasy üçin onuň oturjak ýerini sübseledi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)